Атомска бања

 

На само 130 км од Београда, налази се јединствена Атомска бања. Окружена шумовитим брдима и планинама, на надморској висини од 460 м, представља јединствену оазу мира и тишине. Могло би се рећи да је смештена у троуглу између градова Чачак, Г.Милановац и Краљево, удаљеност 18 км од Чачка и 9 км од Г.Милановца (преко Вујна), ову бању чини јако приступачном.

 
 

Узевши у обзир повољне климатске чиниоце и нетакнуту природу у којој је Бања смештена, може се рећи да је идеално место за боравак сваког човека свакодневно изложеног стресу и штетним утицајима из ваздуха, воде, хране. Повратак природе је исконска тежња све већег броја људи, а овај еколошки бисер, пружа могућност њеног остварења.

 
 

Сама бања смештена је у узаној котлини речице Бање, више изграђена на левој него на њеној десној обали. Са десне обале се, у оштром нагибу пење планина Вујан, док је лева обала ипак нешто пространија и планински венац има благи нагиб. Ваздух је овде чист, планински, а тишина и мир величанствени. Клима је изузетно блага, умерено-континентална. Температура ваздуха је без већих дневних и годишњих колебања.

 
 

Атомска бања је специфична по својим балнеолошким својствима. Термоминерална вода Атомске Бање је слабо алкална, хидрокарбонантна, олиго минерална. Температура воде је 29.8°Ц. Ово је једна од најпроучаванијих вода на територији насе земље а прве анализе датирају још из 1904. год. Због својих специфичних физичких и хемисјких карактеристика ова вода права је реткост. Концентрације микроелемената, макроелемената као и радиоактивних елемената, као и њихови међусобни односи дају јој специфично лековито дејство. Посебно на нервна и мишићна ткива. Ефикасности рехабилитације коју нуди ова Бања потврђена је клиничким студијима које су спроведене у предходним годинама и у које су укључени пацијенти оболели од "Sclerosis multiplex" и реуматских болести.