Буковичка Бања

 

Буковичка Бања заузима веома специфичан положај, налази се у самом граду Аранђеловцу, од урбане средине одвојена је пространим бањским парком.

 
 

Буковичка Бања је балнеоклиматко лечилиште, у коме директан и индиректан утицај вегетације, воде и ваздуха ствара јединствен амбијент повољан за одмор, боравак и релаксацију и пружа изваредне услове за све облике рекреације и припреме спортиста.

 
 

Налази се на падинама планине Букуља на надморској висини од 270 м. Заштићена је од ветрова и планином Венчац. У парку бање извире река Кубршница. Клима у Буковичкој Бањи је умерено континентална са благим прелазима из једног у друго годишње доба.

 
 

Буковичка минерална вода сврстана је у ред најпознатијих европских и светских алкално – угљено киселих вода. У Буковичкој бањи до 1930. године постојали су само извори хладне минералне воде. У бањи се данас налазе четири оваква извора, Књаз Милош (стари извор), Победа , Талпара и Ђулара. Температура воде на овим изворима је од 13° до 140° Ц. Вода на овим изворима је натријум карбонатна, калцијум хидрокарбонатна, гвожђевита и угљено – кисела вода.

 
 

Са проналаском хипотермалног извора, tопла вода, познатији као Аркаде, повећан је и број болести које се лече у овој бањи. Вода на овом извору је истог састава као и вода са хладних извора, само је разлика у температури, 250° Ц. Овај извор је једини вештачки извор у бањи, настао бушењем.

 
 

Централни део Буковичке бање чини бањски парк препознатљив по широким алејама, моћним дрворедима, цветним партерима, изворима минералне воде и слободно постављеним скулптурама. Парк је један од најстаријих сачуваних зелених површина из XIX века.

 
 

Површина парка је више од 22 хектара. А од 1966. аранђеловачки парк је постао место највеће збирке скулптура у слободном простору.