Врњачка бања

 

Врњачка Бања је највеће и најпознатије бањско лечилиште у Србији и традиционално врло привлачан туристички центар за одмор и рекреацију. Бања се налази у централној Србији, око 200 км јужно од Београда, 24 км од Краљева и на 10 км од Трстеника.

 
 

Утицај оближњих планина даје микро клими Врњачке Бање посебан карактер и чини је веома пријатном. Лета су умерено топла са свежим јутрима и вечерима, а зиме су снеговите и без оштрих мразева. Средња годишња температура је 10,5°Ц, а средња летња 20°Ц. На северу је питома плодна ораница западног Поморавља, а на југу, преко 100 км дуга клисура Ибра који се хучно пробија планинским кланцима прастаре Дарданије, данашње Рашке, где је настала српска држава. Ту су и високе планине са познатим зимским спортским центрима, међу којима се нарочито истиче Копаоник. Најзад, ово је регија са најзначајнијим споменицима српске средњевековне културе, посебно манастирима са монументалним фреско сликарством од којих је неке, као светску културну баштину, заштитио УНЕСКО.

 
 

Врњачка Бања има 7 познатих извора минералних вода и то: Топли минерални извор (тзв. Топла вода), смештен у централном бањском језгру, Снежник, смештен у зони Врњачке реке, Слатина у зони Липовачке реке, Језеро, извор који је смештен у бањском парку на половини пута Снежник-Слатина, Бели извор, у близини ушћа Липовачког потока у Липовачку реку, Борјак, извор удаљен 700 м од Снежника узводно уз корито Врњачке реке и Врњачко Врело које се налази на половини магистралног пута Краљево - Крушевац. Од већ поменутих извора за балнеолошку терапију се користе цетири: Топла вода, Снежник, Слатина и Језеро док се две флаширају као стоне минералне воде (Вода Врњци са извора Топла вода и Врњачко Врело).

 
 

Врњачка Бања располаже смештајним капацитетима од преко 15.000 лежаја, од којих се око 4.500 налази у хотелима, пансионима и апартманским насељима, 850 лежаја је у здравственом центру и око 10.000 у домаћој радиности (који нису сви категорисани). Преко целе године, посебно у месецима летње туристичке сезоне, Врњачка Бања својим посетиоцима нуди изузетно богат, садржајан и разноврстан културно - забавни програм. Бројни спортско - рекреативни објекти и терени пружају врло повољне услове за рекреацију и погодни су за припреме врхунских спортских екипа.