Дворац Јагодић

 

Дворац је изграђен 1835. године за породицу Петра Јагодића. Породица Јагодић је значајна за културну историју српског народа у Војводини, јер су Јагодићи били истакнути чланови Матице српске.

 
 

Као и дворац Капетаново који се налази у близини овог дворца, и он представља дворац пољског типа, окружен прелепим парковима у француском и енглеском стилу и заштићеним природним експонатима који се ретко срећу на другим местима.

 
 

Архитектура двора Јагодић је врло складна, грађевина је правоугаоне основе са симетрично компонованим, класицистичким декорисаним елементима и припада типу пољских двораца. Углови зграде су спратни истакнути делови квадратне основе који асоцирају на куле. Велики подрум, засведен пруским сводом има посебно изведену ваздушну вентилацију која је још у функцији.

 
 

Око њега је негован парк по узору на француски врт са рунделима оивиченим шишмиром и ружичњаком, а иза дворца по узору на енглески парк који је прелазио у шуму.

 
 

2007. године започето је реновирање и дворац је данас отворен за посетиоце и представља споменик културе од великог значаја.