Чачак

 

Чачак је град који је препознатљив по очуваној архитектури са елементима савременог начина градње, али и очуваним амбијенталним целинама. Један од највећих градова у Србији, Чачак је у свом развоју прошао кроз неколико фаза. Сваки од тих периода карактерише богато споменичко наслеђе и говори о животу града током вишевековне историје.

 
 

Мало је градова у Србији који су сачували архитектуру у старом градском језгру. Више зграда и палата у центру града, својим стилским карактеристикама подсећају на време у коме су грађене, са присутним утицајем и другим стиловима као што је класицизам, барок, неоренесанса и др.

 
 

Чачак је град спорта са великим бројем спортских клубова. У граду и околини се налазе бројни спортски терени и објекти где се могу организовати спортско-рекреативне активности. Наравно, ту је и река Западна Морава која својим садржајима привлачи све више посетилаца.

 
 

На само неколико километара од Чачка налазе се бање, села, манастири, културно-историјски споменици. Прелепа природа у Овчарско-Кабларској клисури, планине Овчар и Каблар, језера и меандри Западне Мораве, богата флора и фауна.