Куршумлија

 

Куршумлија је привредни, културнопросветни и административни центар Косанице и Горње Топлице. Град веома богате прошлости Смештен је на ободу живописне котлине и окружен бројним узвишењима. Захвата горњи слив реке Топлице и њених притока, Косанице и Бањске, и простире се на југоисточним падинама Копаоника и северозападним обронцима планине Радан.

 
 

У писаним документима насеље се први пут помиње давне 1019. године. После досељавања у ове крајеве, по многобројним изворима термалних вода, Словени насељу и читавој области дају име Топлице. Не зна се, међутим колико се дуго насеље, подигнуто крај римског утврђења, у доба Византије звало тим именом.

 
 

Шездесетих година XII века Стефан Немања је овде подигао два велелепна манастира, Светог Николе на ушћу Бањске у Топлицу, и Свете Богородице на ушћу Косанице у Топлицу.

 
 

Природне одлике куршумлијског краја, топли извори, рудно богатство, блага клима, плодно земљиште, богато шумско побрђе, пашњаци и повољан географски положај, представљали су повољне услове за насељеност овог краја, још током праисторијског периода, о чему сведоче археолошки налази и остаци неолитских насеља.

 
 

На територији општине Куршумлија налазе се три бање, Луковска, Пролом и Куршумлијска. Све су богате изворима лековитих вода и представљају велики туристички потенцијал овог краја.