Пирот

 

Само подручје града Пирота окружено је са севера и североистока Старом планином, јужни и југозападни руб Пиротске котлине чине огранци Влашке и Суве планине а северозапад окружују огранци Сврљишке планине.

 
 

Овим подручјем пролазио је стари антички пут, познат под називом „Виа Милитарис“ (Војнички пут), касније назван Цариградски друм.

 
 

Град је, пролазећи кроз различите временске периоде, добијао различита имена, па је за време Римског царства, у III и IV веку имао назив Туррес (Кула). Кроз време Пирот је добијао називе, као што су: Пиргос, Тхуриб, Момчилов град, Кале.

 
 

Археолошким истраживањем средњег дела Пиротског града, откривено је да је на том месту постојало насеље још пре 5000 година. Даљим истраживањима у пределу старог града откривени су и други трагови из неолита и гвозденог доба, а затим и из периода антике, ране византије и средњег века.

 
 

Области око данашњег Пирота представљају веома значајну карику за познавање старих народа који су живели у централним областима Балкана, јер се налазе у граничној зони двеју језичких сфера, латинске на западу и грчке на истоку, на терену на коме су се сукобљавали и мешали утицаји два моћна балканска народа, трачког и илирског, на веома прометној саобраћајници која повезује Европу са Азијом.

 
 

Данас је то град са истом важношћу коју је имао у прошлости, а сама општина Пирот је једна од највећих општина по површини у Србији.
Због свог географског положаја и бурне историје, Пирот данас своју шансу види пре свега у развоју туризма.