Шабац

 

Шабац је један од већих и познатијих градова Србије. Налази се у северозападном делу Србије, на тромеђи Мачве, Поцерине и Посавине, на десној обали реке Саве. То је равничарски, низијски и долински град, налази се на 80 м надморске висине.

 
 

Географски положај је веома повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним, и у близини је великих градова Београда и Новог Сада.

 
 

Основни привредни потенцијали су квалитетно земљиште погодно за све врсте пољопривредне производње, а вода реке Саве погодује развоју бројних привредних грана, индустрије, водопривреде, пољопривреде, речног саобраћаја и туризма.

 
 

Град Шабац је одувек био веома богат културни центар Подриња и ширег подручја. Овај град је познат и по вашару који се сваког септембра одржава у овом граду. Вашар који сваке године посети око 250 до 300 хиљада људи.