Зрењанин

 

Зрењанин, нејвећи град у Банату и највећа општина у Војводини. По уласку у град на Бегеју осетићете снажан спој прошлих времена и садашњости, богате историје коју чува, и модерних решења која ствара.

 
 

Ако обратите пажњу, чућете да становништво прича различитим језицима, српским, мађарским, словачким, румунским… То су његови грађани, представници 20 националних мањина које сведоче о изузетно богатој мултијезичној и мултикултуралној средини Зрењанина.

 
 

Бечкерек, име које је град носио шест векова, у употреби је од првих писаних трагова о насељу (почетак XIV века) до 1935. године, када добија назив Петровград, по краљу Петру I Карађорђевићу.

 
 

Не постоје веродостојна објашњења о пореклу и значењу имена Бечкерек, које се изговарало у разним варијантама. Одступања се могу протумачити делом као грешке у писању, а делом као различити дијалектички изговори једне исте речи.
Сама реч "Бечкерек" била је предмет многих тумачења и објашњења. Неки историографи изводе реч из имена народа Печенеза.

 
 

Данашње име добија након Другог светског рата, по револуционару Жарку Зрењанину.