Завојско језеро

 

Завојско језеро је једино у нашој земљи настало колувијалним процесима (георморфолошки процес који настаје под непосредним дејством гравитације). Језеро је урвинско, што значи да је у питању тип тектонског језера, које настаје при јачим земљотресима или под утицајем човека. 1963 године, услед ових покрета обрушио се део планине и преградио Височицу. Дужине је 17 км, највеће дубине 70 метара и ширине 300 метара.

 
 

Одликује се великом чистоћом и прозирношћу воде. Осим излетничких и риболовачких чари, пружа могућности за бављење спортовима на води, а најлепше место за купање је део код некадашњег села Мала Лукања. Температуре воде у току лета достижу и 22 °Ц. У току летње сезоне услуге боравка пружају категорисана сеоска домаћинства на Завојском језеру.

 
 

Удаљено свега 17 км од Пирота, представља најпосећеније место за одмор, које карактеришу лепота призора и неколико излетишта и места за камповање. Добре излетничке одлике имају места код некадашњих села Мале Лукање и Завоја, где су подигнуте викендице и делимично уређени прилази језеру и плажама, а у току лета се може приметити и поприличан број шатора, камп приколица и других импровизованих објеката за смештај.

 
 

Осим услова за одмор, ова излетишта пружају и велике могућности за риболов, купање, скијање на води, роњење, сплаварење и сличне спортске активности. У самом срцу Старе планине, са погледом на Миџор и Бабин зуб, представља један од највећих туристичких потенцијала Старе планине и Пирота уопште.