Специјални резерват природе – Делиблатска пешчара

 

Делиблатска пешчара је највећа пешчана пустиња у Европи, често је називају и ''Европска Сахара'', налази се у југоисточном делу Баната.
Ова пространа област површине од око 300 км², чије су главне пешчане масе окружене плодним лесним пољопривредним површинама, настала у периоду глацијације, представља споменик историје природе Панонске низије и једно је од ретких прибежишта за многе специфичне врсте флоре и фауне, које у европским и светским размерама представљају природне реткости. Пешчара представља геоморфолошки и еколошко-биогеографски феномен не само Панонске низије, већ и читаве Европе, као и значајан генетски ресурс.

 
 

Делиблатска пешчара је острво степе и шумо-степе, које одликује изворни мозаик травних, жбунастих и шумских станишта. Богатство флоре овог подручја се огледа у постојању око 900 врста виших биљака, од којих су многе реликти и раритети, као и врсте које су у свом распрострањењу ограничене на Панонску низију. Једино се овде, у односу на читав простор Србије налазе банатски божур, степски божур, панчићев пелен, шерпети коцкавица Дегенова. Своје станиште овде је нашло и 20 врста орхидеја.

 
 

Због присуства великог броја врста птица, од којих су многе ретке и угрожене, ово подручје је увршћено у најзначајнија станишта птица у Европи. Из групе грабљивица, које су најугроженије, заступљене су врсте као што су банатски соко, орао крсташ и орао кликташ. Од становника животињског царства пешчаре, издваја се вук, јелен, срна и дивља свиња.

 
 

Природне карактеристике и јединственост овог краја чине га погодним за рекреацију, лов и риболов, наутички, а пре свега еко туризам. Делиблатска пешчара је проглашена за Специјални резерват природе.