Национални Парк – Фрушка Гора

 

Фрушка гора је усамљена острвска планина у Панонској низији. Према југу и северу јако је разуђена планинским и речним токовима, при чему се од главног уског гребена пружају појединачни, бочни гребени, најчешће са врло сртмим падинама.

 
 

Локација, специфична геолошка историја, различити микро-климатски услови, чине ову планину веома интересантном и важном за различите научне области. Захваљујући јединственим и веома бројним фосилним остацима флоре и фауне, Фрушка гора се назива и "огледалом геолошке прошлости".

 
 

Посебну вредност и бисер Фрушке горе представља 17 православних манастира, познатих по специфичној архитектури, богатим ризницама, библиотекама и фрескама. Фрушка гора такође крије и бројне археолошке локалитете из праисторијског и историјског периода.

 
 

Садржајности подручја доприносе бање Врдник и Сланкамен и језера међу којима су за туризам значајна: Борковац, Сот, Бања-Брује, Мохарач, Међеш., Фрушка гора је подручје добрих вина где се издвајају следећи вински центри: Ириг, Баноштор, Сремски Карловци и Шид.

 
 

Захваљујући богатству природних ресурса, предивним пејзажима, изузетном шарму и лепоти ове планине, Фрушка гора је идеално место за одмор и рекреацију које ће вас приближити природи.
Фрушка гора је проглашена националним парком 1960. године, у циљу обезбеђења трајне заштите. Подручје активне заштите обухвата 25.525 ха.