Специјални резерат природе – Кањон реке Трешњице

 

Кањон Трешњице је природно добро од изузетног значаја, које је стављено под заштиту, ради очувања станишта популације природне реткости белоглавог супа.

 
 

Један је од најлепших кањона и представља станиште за 17 парова орла белоглавог супа, који је још једино настањен у кањону Увца. Најкрупнија је птица грабљивица у овом крају и храни се искључиво остацима угинулих животиња, па га због изузетне санитарне улоге називамо "Царем висина и чистачем природе".

 
 

Белоглави суп је угрожена врста којој прети истребљење и еколози чине све да их спасу од нестајања. Женка у току године положи само једно јаје и из тог разлога их је изузетно тешко заштитити и сачувати од нестајања.

 
 

Специфично за кањон Трешњице је то да сваког пролећа излази из Дрине на природни мрест риба младица, "краљица Дрине".