СРП Краљевац

 

На рубу Делиблатске пешчаре, усред војвођанске равнице, у живописном селу Делиблато простире се оаза мира и тишине - Специјални резерват природе „Краљевац”.

 
 

Језеро Краљевац са плутајућим острвима, околним тршћацима, шумама, ливадама и пашњацима одликују се богатством и разноврсношћу биљног и животињског света. Специјални резерват природе „Краљевац” је подручје јединствене природне лепоте где плутајућа острва померана јаким ветром по површини воде непрекидно мењају околни пејзаж.

 
 

Оближњи пашњаци са остацима континенталне степе једно су од последњих уточишта угрожених врста степских глодара текунице и слепог кучета у Србији. Резерват пружа посетиоцима изванредне могућности за бављење спортским риболовом, пешачењем, веслањем, посматрањем птица и фотографисањем природе. Уједно резерват представља јединствен научни полигон и учионицу на овореном за ђаке, студенте и истраживаче.

 
 

Језеро „Краљевац” је настало под утицајем ветра јер се формирала лесна тераса у коју су усечене простране долине извора Спасовина, Обзовик, Мраморачка река и Краљевац, формиране речном ерозијом. Овај водоток је 1983. године подизањем насипа и преливне бране претворен у језеро. Са издизањем нивоа воде дошло је до плављења околних ритских шума и обрадивих површина, као одвајања тресета са дна језера што је довело до стварања плутајућих и сталних острва. Највеће плутајуће острво је површине око 2 ха.

 
 

Од биљних врста присутна је барска папрат која датира из леденог доба и мочварна ива. Плутајућа и стална острва са воденим окнима и подземним изворима који не мрзну ни током највећих зима представљају значајно станиште за рибе око 25 врста од којих су најзначајније Мргуда, Лињак, Барски караш и Чиков, укључујући и угрожену Умбру. У чистој и мирној води језера често се могу видети и видре.

 
 

Резерват представља значајно гнездилиште ретких врста птица мочварица, око 70 врста, међу којима се истичу мрка и жута чапља, гак, чапљица, еја мочварица, као и глобално угрожена патка њорка. Језеро Краљевац је погодно место гнежђења великих колонија пчеларица а има и око 20 врста дневних лептира.

 
 

Одлуком Владе Републике Србије 2009. године Специјални резерват природе „Краљевац” стављен је под заштиту државе као природно добро од изузетног значаја I категорије, укупне површине око 264 ха. Удружење спортских риболоваца „Делиблатско језеро” је 2002. год. покренуло иницијативу о заштити СРП “Краљевац” и зато су они управљачи резервата.