Специјални резерат природе – Царска бара

 

Специјални резерват природе Царска бара налази се у Средњем Банату, југозападно од Зрењанина, у плавној зони међуречја Тисе и Бегеја, на 17 км јужно од Зрењанина и око 2 км од магистралног пута Зрењанин-Београд, а заузима површину од око 1600 хектара.

 
 

Природне вредности резервата високо су оцењене због постојања око 500 биљних врста, 239 врста птица, 20 врста риба, као и 30 врста сисара ретких за ово подручје, а од посебног значаја су и рибњачка језера која се налазе између два ентитета заштићеног подручја.

 
 

Специјални резерват природе Царска бара, који се састоји од три велике баре, Царске, Тигањице и Перлеске, распростире се на око 17.000 хектара, састављен је од речног, барског, мочварног, ливадског и шумског екостистема.

 
 

Станиште је свих 10 врста европских чапљи, али и орла белорепана (највеће грабљивице у Европи), Значајни представници ретке и угрожене флоре и фауне су и бели и жути локвањ, вилин коњици, мрмољци, жабе и барске корњаче, дивље гуске и дивље патке, као и дивља мачка и видра.

 
 

Станиште је свих 10 врста европских чапљи, али и орла белорепана (највеће грабљивице у Европи), Значајни представници ретке и угрожене флоре и фауне су и бели и жути локвањ, вилин коњици, мрмољци, жабе и барске корњаче, дивље гуске и дивље патке, као и дивља мачка и видра.