Национални парк – Тара

 

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на површини од 19.175 ха, а од 5. октобра 2015. године територија парка је проширена и сада заузима скоро 24.992 ха. Налази се на крајњем западу Србије захватајући подручје ограничено лактастим током Дрине између Вишеграда и Бајине Баште. У најужем делу масива смештена је планина Звијезда, која је од Таре природно одвојена Клисуром Дервенте. По надморским висинама, Тара спада у средње високе планине, чија је просечна надморска висина 1.000 – 1.200 метара. Највиши врх Националног парка је Козји рид – 1.591 метар, а највиши врх планине Таре је Збориште 1.544 метра.

 
 

Претпоставља се да су тријаски кречњаци, на северним странама Таре у терцијеру били обала Панонског мора. Због повољне климе и забачености на Тари је опстао реликт и ендемит балканског полуострва Панчићева оморика, као и многи други споменици природе, благо речено живи фосили. Ово је типично шумско подручје, а по очуваности и разноврсности шумских екосистема, од којих су многи реликтног карактера, спада у најбогатија и највреднија шумска подручја Европе. На Тари доминирају мешовите шуме смрче, јеле и букве (преко 85% шумских површина), а специфичност у односу на друге планине Балканског полуострва представља велики број реликтних и ендемичних шумских врста и заједница.

 
 

На Тари је идентификовано преко 40 лишћарских, лишћарско-четинарских и четинарских фитоценоза, затим 1156 врста васкуларне флоре што чини 1/3 укупне флоре Србије. Од заступљених биљних врста 76 су ендемичне врсте. Посебну вредност и значај има Панчићева оморика (Picea omorika), ендемична и реликтна врста, која је кањонима и клисурама средњег тока реке Дрине успела да преживи задње ледено доба.

 
 

Према резултатима досадашњих истраживања, подручје Таре насељава 59 врста сисара, око 140 врста птица, 12 врста водоземаца, 12 врста гмизаваца и 19 врста риба. Овде је настањена највећа популације мрког медведа у Србији, а од 2006. године врши се мониторинг ове врсте. Најпознатија врста, за коју се може рећи да је симбол фауне бескичмењака Таре је ендемореликт Панчићев скакавац (Pyrgomorphulla serbica). У шумама Таре има око 40 медведа, 300 дивокоза, 320 срна и око 40 дивљих свиња. У шумама Таре постоји и више од 250 врсте гљива, од којих су 3 отровне. Једна од њих је Зелена пупавка – најопаснија гљива Европе.

 
 

Национални парк Тара са Парком природе Шарган - Мокра Гора, Парком природе Златибор и Националним парком Дрина у Републици Српској (БиХ) је предвиђен за потенцијални прекогранични резерват биосфере у оквиру УНЕСКО-вог програма "Човек и биосфера".