Специјални резерват природе – Засавица

 

Очуваност изворних пејсажа, аутентична фолкорна обележја и културноисторијски споменици представљају Засавицу као јединствену и заокружену туристичку целину.

 
 

Живописна смена шума, влажних ливада, широких обала и саме воде, богатство биљних и животињских врста, традиционалан начин живота на реци осликан кроз фолклор и свакодневни живот, историјско наслеђе које сеже у прадавна времена, пружа посетиоцима током целе године посве ретке, привлачне и непоновљиве туристичке садржаје.

 
 

Због свог биодиверзитета, присуства реликтних, ендемичних и ретких врста и њихових животних заједница, недовољно података о неким групама организама, као што је случај са инсектима, могућности праћења интер и интраспецијских односа, интеракције абиотичких и биотичких фактора, подручје се може одредити као интерсантно и погодно за научна и стручна истраживања.

 
 

Спортским риболовцима је, на посебно уређеним локацијама и чекама омогућен, уз мало среће, улов лепих примерака дивљег шарана, штуке или златног караша.Вожња чамцима кроз саму Засавицу за љубитеље фото сафарија право је уживање пошто вас природа никада не оставља равнодушним.