Планина Копаоник

 

Копаоник је највећи планински масив у Србији који се пружа од северозапада ка југоистоку дужином од око 75 км, досежући у средњем делу ширину од око 40 км.

 
 

Један његов део је заштићена зона под именом Национални парк Копаоник у оквиру кога постоји већи број заштићених природних целина, а на њему се налази и највећи скијашки центар у Србији. Његов највиши врх је Панчићев врх са 2017 м нмв. на коме се налази маузолеј чувеног српског природњака по коме је добио име.

 
 

Клима Копаоника обележена је са преко 200 сунчаних дана годишње, због чега и носи назив „планина сунца“. Копаоник се налази на прелазу приморске ка континенталној клими. Јужни положај масива, заравњеност и отвореност терена спречава дуготрајно задржавање облачности над планином. Хладни и тежи ваздух задржава се у околним долинама тако да зимске температуре нису много ниске. Средња годишња температура Равног Копаоника је 3,7 °Ц. Снегови са извесним одступањима падају крајем новембра и трају до месеца маја , просечно 180-230 дана годишње. Падавине су у просеку веће од 1000 мм годишње.

 
 

Захваљујући развијеном туристичком центру са савременим хотелима и пратећим објектима, Копаоник представља једну од најпопуларнијих туристичких дестинација у Србији.