Река Караш

 

Река Караш извире у Румунији , а одмах после уласка у Србију Караш добија значајну притоку Буругу са десне стране и Илидију са леве.

 
 

Протиче поред села Куштиљ, Војводинци, Добричево, Стража и Јасеново, када додирује источне делове Делиблатске пешчаре код брда Думача. Од ове тачке Караш је део канала Дунав-Тиса-Дунав и пролази поред места Дупљаја, Гребенац, Кајтасово и Банатска Паланка пре него што заврши свој 60 километара дуг пут кроз Србију и улије се у Дунав код места Стара Паланка.

 
 

Реци Караш, дару нетакнуте природе специфичност дају слапови који целом простору пружају аутентичност и атрактивност.

 
 

Подручје реке Караш заједно са подручјем реке Нере 2015. год. проглашено је за предео изузетних одлика и тако постало најмлађе заштићено подручје у Србији.