Тврђава Кале

 

  Тврђава Кале представља мање утврђење са кулама и зидним платнима. Тврђава се састоји од три дела, горњег града са донжон кулом, средњег дела са бедемом и две куле, и најнижег доњег дела са бедемом и зиданим ровом.

 
 

  Пролазећи кроз различите временске периоде, добијао различита имена, од назива Туррес (Кула) за време Римског царства, у III и IV веку, затим Пиргос, Тхуриб, Момчилов град, Кале, Тврђава, данашњи назив овог града је Кале. Обзиром да се везује за Војводу Момчила, зове се и Момчилов Град. Археолошким истраживањем Средњег дела Пиротског града откривено је да је на том месту постојало насеље још пре 5000 година, а откривени су и други трагови из енеолита и гвозденог доба, Антике, Ране Византије и средњег века.

 
 

  Кале је градско утврђење крај Нишаве у данашњем Пироту. Подигнуто је за владавине кнеза Лазара (1371. – 1389.) тим просторима. Османлије су успеле да га заузму, али га је 1386. године повратио војвода Димитрије, што је био један од повода за Косовску битку 1389. године. Током прве половине XV века налазио се на простору српско-османлијских сукоба, тако да се повремено налазио у поседу српских деспота Стефана (кнез 1389. - 1402., деспот 1402. - 1456.) и Ђурђа (1427. - 1456.), након чега је трајно прикључен Отоманској империји.

 
 

Српско средњевековно утврђење је релативно малих димензија и састојало се од цитаделе брањене предутврђењем. Касније му је, највероватније у XVIII веку, дограђен слабији бедем са пушкарницама на простору према реци. Делови филма Бој на Косову снимани су на овој тврђави.