Вршачка кула

 

Вршачка кула, симбол не само града већ и целе околине, сазидана је 1439. године и верује се да ју је подигао Ђурађ Смедеревац после пада Смедерева, са циљем да заштити своје поседе на простору данашње Војводине.

 
 

Висина спољних зидова износи 19,85 м, а стране су широке 13,80 м и 11 м. Карловачким миром 1701. године је почело рушење куле, тако да се више није могла користити у војне сврхе.

 
 

Од целог утврђења најочуванија је Донжон кула, висине 20м, која је данас у потпуности рестаурирана.

 
 

Досадашњим истраживањима констатовани су бедеми и остаци кружне куле. Покретан археолошки материјал, керамика, камени предмети, метално оружје и оруђе, новац, после завршене комплетне анализе даће прецизнију слику живота овог утврђења у историјским, културним и економским оквирима.